>

Påfyll av styrekompetanse tilbys i Valdres


Bli en bedre styrerepresentant i det private, offentlige eller i frivilligheten. Høyskolelektor på Handelshøyskolen BI, Frode Solberg, er en ennorm ressurs å ha med på laget når tilbudet om kurs i styrekompetanse nå blir tilrettelagt i Valdres. (Foto: Privat)

Ledere i næringslivet, styreledere og styremedlemmer har selv etterlyst dette tilbudet. Et samlet ordførerkorps og rådmenn i Valdres har påpekt behovet.

Nå er det her.

I løpet av tre intensive dager i februar 2022 kan du ta BI-kurs i styrekompetanse i Valdres.

Unikt samarbeid 

- Før har man vært nødt til å ta tilsvarende kurs i Oslo eller Trondheim. Når har vi fått til et unikt samarbeid med Handelshøyskolen BI for at deltakerne kan få denne kompetansehevingen her i Valdres. Med tilrettelagt veiledning og oppfølging, individuelt eller i gruppe, bør dette være veldig attraktivt for de som ønsker seg styrefaglig kompetanse, sier Karianne Borchgrevink i Valdres Næringshage.

Kurset gir praktisk og nødvendig kompetanse for utøvelse av styreverv i offentlig og private virksomheter, samt i frivillige organisasjoner. Du vil  lære om sentrale problemstillinger og teorier som har betydning for praktisk utøvelse av styreverv, blant annet knyttet til digitalisering og samfunnsansvar.

Hvorfor styrekompetanse?

Kanskje er du blant de som har tatt på seg et styreverv eller vurderer det, men som ikke er helt sikker på hva det innebærer?

- Etter kurset vil deltakerne kjenne til de viktigste lovene og reglene som styrer de sentrale selskapsformene, forstå styrets rolle som beslutnings- og ledelsesorgan og kjenne til sentrale prinsipper for strategisk utvikling, samfunnsansvar, samt økonomi- og risikostyring, sier Borchgrevink.

Kurset passer også for deg som innehar en styrerolle i for eksempel offentlig eide virksomheter, en frivillig organisasjon/forening og i andre selskapstyper som sameier og samvirkeforetak.

- Dette er en fin mulighet til å utvikle seg selv, samt bidra til å styrke både næringsliv, offentigheten og frivilligheten i Valdres, Jeg tror faktisk et styreverv blir mye morsommere når du virkelig kan bidra til fremdrift og utvikling, sier Borchgrevink.

Dette lærer du:

Noen av emnene på kurset er :

- Det digitale skiftet - styre og ledelse i digitaliseringen
- Styrets funksjon i ulike typer bedrifter og organisasjoner
- Styrets oppgaver sett fra eiernes, bedriftens og samfunnets side
- Bærekraftig ledelse
- Formelle sider ved styrets arbeid med utgangspunkt i selskapslovgivningen, forskrifter, vedtekter og standarder
- Styrets kontrollfunksjon – økonomi og risiko

KLIKK HER: Alle detaljer rundt kurset finner du her
 

Ta kontakt

Er det noe du lurer på om kurset, så ta kontakt med Karianne Borchgrevink i Valdres Næringshage på tlf: 469 04 595 eller karianne@valdres-nhage.no


Valdres Næringshage, SIVA og Handelshøyskolen BI samarbeider for å tilby kurs i styrekompetanse i Valdresregionen og omegn. Karianne Borchgrevink er veldig stolt og glad for at dette nå blir et lokalt tilbud.

Søk overnatting

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord:

Søk ting å gjøre

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord:

Søk hva skjer

Datoer
Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord:

Søk mat og drikke

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord:

Søk overnatting

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord:

Nyheter Fra Valdres

se Valdresnyheter

News

Mai 2022

  • I år registrerer du turmålet digitaltSøndag, 22. Mai 2022

    Turmålkonkurranser er et populært konsept i Valdres. I år blir selve registreringen digital, men den vakre Valdres-naturen er den…

  • Linda og John hedres av SommersymfonienLørdag, 14. Mai 2022

    Linda van Gerven og John P.M. van Horik ble veldig overrasket da de fikk vite at Valdres Sommersymfoni ønsker å hedre dem med en…

April 2022

>
>
>
visitvaldres