>

Vil skape Norges best tilrettelagte og helseskapende destinasjon

Beitostølen er allerede godt på vei til å ta denne posisjonen, takket være nærheten til Beitostølen Helsesportsenter. Foto: Christine Stokkebryn.

Beitostølen og Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) har ambisjoner, sammen med Øystre Slidre kommune, om å ta en tydelig posisjon som Norges best tilrettelagte og mest helseskapende region for alle.

-Vi skal være den ledende destinasjonen i Norge for tilrettelegging og gjennomføring av like muligheter for alle, og vi er allerede langt på vei for å nå dette målet. Gjennom prosjektet skal vi ta de siste viktige stegene for å gjøre målet til virkelighet, fastslår prosjektgruppen i en pressemelding.

Gjennom forprosjektet «Norges fremste helseskapende region for fastboende og turister», som har fått tilskudd fra «Næringsfond Covid- 19», foreligger det nå en rapport fra prosjekt- og kartleggingsarbeidet.

-Vi i prosjektgruppen har stor tro på at erfaringer fra dette arbeidet vil være med på å heve kvaliteten på reisemålet og bidra til bedre opplevelser for alle som besøker Beitostølen, og i tillegg være viktig for de fastboende. Ledetråd for arbeidet er at «universell utforming er nødvendig for noen, men en berikelse for alle», sier prosjektleder og direktør ved BHSS, Astrid Nyquist.

- Målet er at uansett om du er rullestolbruker, barnevogntriller, dårlig til beins, har nedsatt syn eller hørsel, eller er helt uten noen form for funksjonsnedsettelse, skal oppleve at det er lagt godt til rette for at alle skal få en fin opplevelse. Vi skal fjerne hindringer og øke tilgjengelighet. For mange er dette usynlige forbedringer, men for noen er dette helt nødvendige utbedringer som gjør at alle kan delta, fortsetter Nyquist.

Godt på vei

Beitostølen som destinasjon er allerede kommet et godt stykke på vei, og noe av dette er takket være nærheten til Beitostølen Helsesportsenter. Gjennom kjennskap til målgruppen, tilretteleggingsmuligheter og gode holdninger har regionen en god kultur for at folk med et mangfold av utfordringer er en naturlig del av vår hverdag. Nå ønsker vi å ta et neste steg og få på plass de viktige detaljene som kan sikre oss en enda tydeligere posisjon, ved å vise omverdenen at vi på Beitostølen tar likestilt deltakelse og ren naturglede for alle på alvor, legger Nicolay Flaaten, leder for Visit Beitostølen, til.

At Beitostølen er «Paraidrettens vugge» er en verdi som kan fremmes og benyttes ytterligere i både markedsføring og tilrettelegging av nasjonal og internasjonal turisme og aktivitetsferier. At sesongåpningen i langrenn, «Beitostprinten», i år ble fornyet med egne paraklasser for langrennspigging, er et godt eksempel. Aktiviteten fikk god nasjonal dekning i sportssendingene på NRK 1 lørdag 20. november. Dette setter en ny standard for idrettsarrangementer, hvor det skal være en selvfølge at det også er åpent for paraidrettsutøvere å delta. Et annet eksempel er «Fjellmaraton», som gjennom mange år har vært åpen for deltagelse av bl.a. rullestolpiggere.

Likestilt deltakelse og naturglede

Like viktig er det at de daglige aktivitetene, turistnæringen og nærmiljøet erkjenner og videreutvikler mulighetsrommet som allerede finnes. At regionen har tilrettelagte aktiviteter, rullestier og arenaer, er motiverende. Dette, sammen med kompetansen og erfaringen som blant annet skiskolen og lokale virksomheter som gir tilbud om ridning og hundekjøring innehar med hensyn til tilrettelegging av aktivitet, viser at satsningen på likestilt deltakelse og naturglede har pågått en stund.

-I det videre arbeidet skal blant annet portalen visitbeitostolen.no bli et viktig redskap for kommunikasjon og fokus på tilrettelegging. Prosjektgruppen ser også frem til utvikling av «Top 10 i Øystre Slidre Kommune», hvor tematikken er tydelig meldt inn som en satsning, forteller Nyquist. Vi håper at både reiseliv og kommune satser stort på å bli Norges best tilrettelagte reisemål og kommune å bo i, og at dette sammen med en strukturert tilnærming når det gjelder ressurser for tilrettelegging av fellesgoder, vil gi gode muligheter for en planmessig satsning.

Accessible tourism

Etter at forprosjektet, som delvis har vært finansiert av Næringsfond Covid- 19- midler fra Øystre Slidre kommune og Beitostølen Helsesportsenter, nå er avsluttet, er hovedprosjektet «Accessible tourism» i full gang. Accesstour ledes av Nordlandsforskning og finansieres av Norges Forskningsråd over fire år. Øystre Slidre kommune, helsesportsenteret og reiselivsbedrifter på Beitostølen samarbeider med tilsvarende institusjoner og bedrifter i Nordland, samt Universitetet i Sør-Øst Norge og SINTEF. Accesstour har som mål å generere forskningsbasert kunnskap om hva som skal til for å bli Norges best tilrettelagte reisemål for alle.

Prosjektgruppen har bestått av:
Prosjektleder og direktør Beitostølen Helsesportsenter (BHSS), Astrid Nyquist
Beitostølen Utvikling, leder Visit Beitostølen, Nicolay Flaaten
Forskningsleder BHSS, Reidun Jahnsen
Innovasjonsansvarlig BHSS, Svein Pettersen
Fagansvarlig aktivitetshjelpemidler BHSS, Viljar Aasan
Universell utforming A/S, v/ styreleder Geir Lippestad og faglig leder Trine Presterud

Søk overnatting

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord:

Søk ting å gjøre

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord:

Søk hva skjer

Datoer
Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord:

Søk mat og drikke

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord:

Søk overnatting

Type:
Sted:
Sted
Navn / nøkkelord:

Nyheter Fra Valdres

se Valdresnyheter

News

Mai 2022

  • I år registrerer du turmålet digitaltSøndag, 22. Mai 2022

    Turmålkonkurranser er et populært konsept i Valdres. I år blir selve registreringen digital, men den vakre Valdres-naturen er den…

  • Linda og John hedres av SommersymfonienLørdag, 14. Mai 2022

    Linda van Gerven og John P.M. van Horik ble veldig overrasket da de fikk vite at Valdres Sommersymfoni ønsker å hedre dem med en…

April 2022

>
>
>
visitvaldres